Miljö

Vi flyttar! Vår nya sida med faktabaserad optimism hittar du på warpnews.se

♻ Cirkulariteten är nära

Sverige har klubbat igenom en ny strategi för cirkulär ekonomi. Det är en välkommen och efterlängtad helhetssyn på hållbar resurshantering genom hela samhällskroppen.

♻ Cirkulariteten är nära

Resurshanteringen i världen är inte hållbar, utan bidrar i regel till CO2-utsläpp, gifter och stort ekonomiskt slöseri. En viktig del av problemet är att man inte betraktat avfall som en resurs. Detta håller som bekant på att förändras nu, och det cirkulära sättet att betrakta en produkts livscykel innebär åtgärder redan på designstadiet.

En affärsmodell som har hela kedjan i åtanke kan därmed se annorlunda ut. Genom att samarbeta med andra aktörer kan mitt avfall bli ditt bränsle, och vice versa.

Jag skrev om det växande intresset för "Donut-ekonomin" här tidigare. Och nu händer det verkligen grejer.

Att tänka cirkulärt hänger förstås tätt ihop med Sveriges utstakade klimat- och miljömål, samt med de 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Samtidigt har coronapandemin ofrånkomligen påskyndat den här typen av tankegångar. Plötsligt är alla överens om att samhället behöver en grön omstart.

Regeringsplanen har fyra fokusområden:

  1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
  2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
  4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Läs regeringens pressmeddelande här eller ladda hem en pdf där strategin förklaras.

Visst kan man hävda att det är enkelt att prata, svårare att skapa handling. Men handlingsplaner med konkreta förslag till åtgärder kommer att mynna ut från denna första fas. Strategin lyfter rollerna hos politik, näringsliv, offentlig sektor, privatpersoner och civilsamhället.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att initiativen vilar på en gedigen helhetssyn, där slutkonsumtion, produktdesign, produktionsprocesser, transport och logistik, livsmedel, drivmedel, offentliga upphandlingar, biomaterial och innovationsfrämjande åtgärder alla blir viktiga pusselbitar som tar plats i ett större ekosystem.

Det är ett minst sagt välkommet sätt att se på världen, ett systemiskt synsätt som man sällan ser i politiska strategier.

P.S. 1: Lyssna gärna på mitt poddsamtal med Klas Cullbrand, gruppchef för cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik.

P.S. 2: Kolla gärna in min bok Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona, som finns ute nu.

💙 STÖTTA WARP NEWS – BLI MEDLEM IDAG

När du blir medlem får du full tillgång till alla våra artiklar och stöttar Warp News arbete med att sprida faktabaserad optimism över hela världen.

Du har loggat in på Warp News
Bra! Gör klart resten av processen för full tillgång till Warp News
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Ditt konto är aktivt och du har full tillgång till allt innehåll.
Ditt konto är uppdaterat.
Uppdateringen misslyckades.