Det aktuella immunitetstestet är utvecklat och tillverkat i Kina. Det har nu studerats av forskare i Sverige, som kommit fram till att det uppvisar a.) mycket hög tillförlitlighet (samma resultat vid upprepade test) och b.) mycket hög träffsäkerhet (mäter vad det ska mäta) i resultatet.

Svenska forskare har testat testet. Det är validerat!

⁉️ Warp News drivs av en icke vinstdrivande stiftelse. Vill du stötta vårt arbete med att sprida faktabaserad optimism och få tillgång till mer av det vi gör? Läs mer om hur du blir en WIP!

Vad handlar det om?

Det går att mäta om en person har COVID-19 i början av smittan, men den möjligheten försvinner efter en tid. Genom att mäta om individen utvecklat antikroppar mod COVID-19 kan man konstatera om personen har haft sjukdomen eller ej. De som har antikroppar anses ha utvecklat immunitet.

Många av oss vill alla veta om vi haft den nya Corona-smittan, eller hur? Till dess att det är tillgängligt i stor skala vill samhället i första hand se till att personal i vården får ta testet.

Stefan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, uttrycker det såhär: “Om vi har 25% sjukskrivna så vill vi ju veta om de är förkylda eller har COVID-19.” Sjukvården slår snart i taket och man skulle ha mycket mer personal om immunitetstestet kunde användas. Då skulle man veta vilka som uppvisar immunitet och agera därefter.

Ett antal forskare i Sverige har varit inblandade i arbetet inför godkännandet. Sara Mangsbo, docent i immunologi, har varit rådgivare i processen. “I och med att man gör en sådan här validering kan man lita på dem (resultaten).”

Kan Sverige använda testet nu? Sara Mangsbo igen: “Jag tror inte det finns något som hindrar, bara man tar ett beslut att köpa in dem - och se’n tar hjälp av de privata initiativen som tar hem testerna från Kina.”

Testerna ska utföras av sjukvårdspersonal.

OK, regioner och företag - bollen är hos er!

Låt framtiden komma fortare.


Vill du få en dos faktabaserad optimism i din mejlkorg en gång i veckan? Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Warp News drivs av den ideella stiftelsen Warp Institute med säte i Stockholm.

90 procent av svenskarna tror inte att världen kommer vara bättre om 15 år. En anledning till det tror vi är övervikten av negativa nyheter i media.

Warp News balanserar det genom faktabaserade optimistiska nyheter.