Energi

Vi flyttar! Vår nya sida med faktabaserad optimism hittar du på warpnews.se

⚖ En mer jämlik värld kan ge tio miljarder människor ett behagligt liv 2050

Ny teknik och bättre fördelning av resurserna kan sänka vår energiförbrukning och samtidigt höja levnadsstandarden för många.

⚖ En mer jämlik värld kan ge tio miljarder människor ett behagligt liv 2050

Tillgång till billig och hållbar energi är nyckel till att klara befolkningsökningen utan att förstöra vår miljö. En studie från University of Leeds visar att det är inte bara möjligt utan att vi kan göra det och samtidigt höja levnadsstandarden för miljarder människor fram till 2050.

Forskarna har räknat på hur mycket energi vi behöver för att tio miljarder människor ska ha alla sina grundläggande behov tillgodosedda och kunna leva ett riktigt behagligt liv rent materiellt. Det visar sig att vi inte ens behöver mer energi än idag. Istället menar forskarna att det räcker med 40 procent av den energi vi producerar idag. Vi är då nere på samma nivå som på 1960-talet.

Forskarna räknar då med att ny teknik kommer att ge oss energisnålare lösningar och effektivare generering och distribution av energi. Men så krävs det också en omfördelning av energianvändningen. De mest energislösande länderna idag skulle kunna sänka sin energiförbrukning med hela 95 procent och ändå ge alla medborgare en behaglig levnadsstandard.

– Vår studie överensstämmer med uppfattningen att det redan finns tekniska lösningar för att få ner energiförbrukningen till en hållbar nivå. Det vi bidrar med är att visa att de materiella uppoffringarna som behövs är betydligt mindre än vad som ofta påstås, säger Joel Millward-Hopkins, huvudförfattare till studien.

Vi i de rika länderna skulle då kunna behöva sänka vår nivå av lyx, men vi skulle ändå ha det väldigt bra. Dessutom skulle vi förmodligen klara världens energibehov via förnybara källor. Redan idag producerar vi, enligt forskarnas beräkningar, 50 procent av den energi som behövs 2050 med förnybara metoder. Att dubbla den siffran på 30 år lär inte vara omöjligt.

Läs hela studien här.

💙 STÖTTA WARP NEWS – BLI MEDLEM IDAG

När du blir medlem får du full tillgång till alla våra artiklar och stöttar Warp News arbete med att sprida faktabaserad optimism över hela världen.

Du har loggat in på Warp News
Bra! Gör klart resten av processen för full tillgång till Warp News
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Ditt konto är aktivt och du har full tillgång till allt innehåll.
Ditt konto är uppdaterat.
Uppdateringen misslyckades.