Innovation

Vi flyttar! Vår nya sida med faktabaserad optimism hittar du på warpnews.se

🦾 Exokläder ger oss superstyrka

Kläder som ger bäraren superstyrka - och som kan hjälpa funktionshindrade att röra sig obehindrat. Det är målet för estnisk forskning som tänker exokläder istället för exoskelett.

🦾 Exokläder ger oss superstyrka

Hittills har exoskelett bestått av olika mekaniska anordningar som kan hjälpa en funktionsnedsatt person att stå eller gå. Ett annat användningsområde är tungt arbete: att en person kan lyfta vikter flera gånger tyngre än vad den starkaste styrkelyftare skulle klara.

Robotforskaren Indrek Must vid Tartu Universitet i Estland vill gå längre och arbetar på en robotdräkt som man klär på sig som vilken overall som helst. Plagget kan hjälpa en funktionshindrad person att gå, eller tillåta var och en att springa snabbare.

Genomskärning av det artificiella robotskinnet som visar tre textillager. Svart är kol, gult är silke. Foto: Indrek Must

En exotextil består av tre lager: två naturliga textilier och ett lager av celler som är elektriskt laddade och kan aktiveras vid rörelser. Varje cell agerar självständigt utifrån en programmering om vilka slags rörelser som är att förvänta sig i en viss situation. Kläderna hjälper då personen att lyfta ett ben eller förstärka ett hopp.

Indrek Must säger att det handlar om att bygga en primitiv  intelligens cell för cell. Arbetet är en del av det som kallas soft robotics, där man använder robotteknik som efterliknar naturen.

Foto: Andres Tennus

💙 STÖTTA WARP NEWS – BLI MEDLEM IDAG

När du blir medlem får du full tillgång till alla våra artiklar och stöttar Warp News arbete med att sprida faktabaserad optimism över hela världen.

Du har loggat in på Warp News
Bra! Gör klart resten av processen för full tillgång till Warp News
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Ditt konto är aktivt och du har full tillgång till allt innehåll.
Ditt konto är uppdaterat.
Uppdateringen misslyckades.