Klimat

Vi flyttar! Vår nya sida med faktabaserad optimism hittar du på warpnews.se

♻ Klimatarbetet är bra för mer än bara miljön och räddar tusentals liv varje år

Satsningar på att uppnå klimatmålen leder indirekt också till bättre folkhälsa och starkare ekonomi.

♻ Klimatarbetet är bra för mer än bara miljön och räddar tusentals liv varje år

Även de som tvivlar på att vi människor är orsaken till förändringar i klimatet har anledning att applådera åtgärder för att minska klimatförändringarna. Dessa åtgärder ger nämligen så stora fördelar att de skulle vara värda att genomföra även om vi räknar bort vinsterna för klimatet.

Det visar en studie som forskare vid KTH har genomfört. Forskarna har gått igenom 1 749 vetenskapliga artiklar och undersökt klimatåtgärdernas sidonyttor. Hela studien finns i Climate Policy Journal, men i korthet kan vi säga att åtgärderna leder till bättre folkhälsa och stärkt ekonomi redan på kort sikt.

Den största sidonyttan är minskningen av luftföroreningar. Trafiken är en av de viktigaste orsakerna till luftföroreningar och om fler transporter går på cykel och tåg istället för på bil, lastbil och flyg så minskar vi luftföroreningarna. Enligt studien dör 8 000 människor i Sverige och 800 000 i EU varje år i sjukdomar som förorenad luft orsakar.

Förutom allt lidande detta orsakar ger det också samhället stora kostnader att vårda de som blivit sjuka. Bara i Sverige ligger kostnaden på flera tiotals miljarder kronor varje år enligt forskarna.

Att vi äter mer grönt och minskar vårt beroende av fossila bränslen ger oss också stora fördelar förutom de rena klimatförbättringarna.

– Studien visar också att ett mer aktivt resande, som cykling, även det är hälsobefrämjande. Vi kunde också se ökad produktivitet i areella näringar, vilket kan öka skördar och biologisk mångfald, liksom ökad energisäkerhet och minskat behov av oljeimport. Det senare är fördelaktigt ur flera perspektiv, säger Mikael Karlsson docent på KTH och författare till studien.

Mikael Karlsson, docent på KTH och författare till studien.

Ett argument mot åtgärder för klimatet är att de blir för dyra, men det argumentet ger inte forskarna mycket för.

– En stor del av klimatarbetet ger stora vinster redan här och nu. Ofta sägs att klimatåtgärder är dyra men forskningen visar på motsatsen. Det är hög tid att byta retoriken om bördefördelning i klimatarbetet till att prata om skördefördelning. Då hanterar vi utmaningarna bättre, säger Mikael Karlsson.

Vill du få en dos faktabaserad optimism i din mejlkorg en gång i veckan? Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Warp News drivs av den ideella stiftelsen Warp Institute med säte i Stockholm.

90 procent av svenskarna tror inte att världen kommer vara bättre om 15 år. En anledning till det tror vi är övervikten av negativa nyheter i media.

Warp News balanserar det genom faktabaserade optimistiska nyheter.

💙 STÖTTA WARP NEWS – BLI MEDLEM IDAG

När du blir medlem får du full tillgång till alla våra artiklar och stöttar Warp News arbete med att sprida faktabaserad optimism över hela världen.

Du har loggat in på Warp News
Bra! Gör klart resten av processen för full tillgång till Warp News
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Ditt konto är aktivt och du har full tillgång till allt innehåll.
Ditt konto är uppdaterat.
Uppdateringen misslyckades.