Green Tech

Vi flyttar! Vår nya sida med faktabaserad optimism hittar du på warpnews.se

♻️ Super-enzym äter plast

Forskare har skapat ett superenzym som bryter ned plast på endast ett par timmar och gör det redo för återvinning.

♻️ Super-enzym äter plast

Forskare från Storbritannien har skapat ett enzym som förkortar tiden det tar för plast att brytas ned. Det nya “super-enzymet” är en kombination av olika enzym funna i bakterier. Detta nya “super-enzym” har förmågan att bryta ned plast på bara några timmar istället för veckor.

Denna nya upptäckt ger goda möjligheter att inom en snar framtid ta ett stort kliv framåt i kampen mot plastföroreningar. Enligt Smithsonian Magazine är en av anledningarna till att jorden översvämmas av plast att materialet nästan är omöjligt att återvinna och sedan omvandla till en användbar ny produkt. Endast 8,4 procent av all världens plast blir återvunnen i dagens samhälle. Det finns nu en möjlighet att förändra detta tack vare John McGeehan, biokemist vid Portsmouth Universitet och ledande forskare i studien, och hans team.

Japanska forskare upptäckte 2016 en bakterie som bryter ned plast. Bakterien “äter” plasten och i processen bryts polymererna, plastens byggstenar, isär. Detta gjorde det möjligt att återvinna polyetentereftalatet (mest känt som PET-plast). Två år senare skapade McGeehan en bättre version av detta fenomen - helt av misstag.

En intervju och video med McGeehan och hans team

I år skrev  Good News Network en artikel om ännu ett genombrott. Denna gång vid universitetet i Toulouse. Ett enzym upptäckt i ruttnande löv visade sig också kunna bryta isär polymererna från PET-plasten på kort tid. Det tog 10 timmar vid en temperatur på 70℃.

Nu har McGeehan haft ännu ett genombrott inom forskningsområdet. Hans team konstruerade en “enzymblandning” som bryter ned plasten tre gånger så fort, samtidigt som polymererna behåller egenskaperna som gör dem återvinningsbara. “Enzymblandningen” består av två kombinerade enzym -  PETase (det ursprungliga enzymet från den japanska upptäckten) och MHETase (ett annat enzym som bryter ned plast) - samt ett basmaterial som är redo att bli återvunnet.

I ett uttalande sa McGeenhan

– Våra första experiment visade att de verkligen fungerar bättre tillsammans, så vi bestämde oss för att fysiskt länka dem, som två Pac-män förenade med en tråd. Det krävdes mycket arbete på båda sidor av Atlanten, men det var väl värt ansträngningen - vi var mycket glada att se att vårt nya chimära enzym är upp till tre gånger snabbare än de naturligt utvecklade separata enzymerna, vilket öppnar nya vägar för ytterligare förbättringar.

Som ett resultat av dessa nya upptäckter och forskningsresultat har vi nu möjligheter som aldrig förr. Förhoppningsvis kommer det inom kort att ske ett stort uppsving i återvinning. Både av plaster som redan är i omlopp och det plastavfall som samlas upp i hav och vattendrag. Tack vare forskarnas upptäckterna ser framtiden lite ljusare ut …

💙 STÖTTA WARP NEWS – BLI MEDLEM IDAG

När du blir medlem får du full tillgång till alla våra artiklar och stöttar Warp News arbete med att sprida faktabaserad optimism över hela världen.

Du har loggat in på Warp News
Bra! Gör klart resten av processen för full tillgång till Warp News
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Ditt konto är aktivt och du har full tillgång till allt innehåll.
Ditt konto är uppdaterat.
Uppdateringen misslyckades.