Miljö

Vi flyttar! Vår nya sida med faktabaserad optimism hittar du på warpnews.se

✋ Vietnam stoppar olagliga djurmarknader

Den vietnamesiska regeringen har utfärdat ett omfattande nytt direktiv som förbjuder försäljning av skyddade djur på marknader. De inför även ett tillfälligt moratorium för import av vilda djur, inklusive djurdelar och produkter.

✋ Vietnam stoppar olagliga djurmarknader

Vietnam är ett viktigt transit- och destinationsland för flera olagliga djurprodukter, inklusive elefantelfenben, noshörning, pangolinskal och tigerdelar. Nu hoppas man att ett nytt direktiv kommer att verka för att effektivt bekämpa handel med vilda djur i landet.

Några av huvudpunkterna i direktivet är att:

  • Importen av levande eller döda vilda djur, ägg, larver, delar och derivat av vilda djur stoppas
  • Marknader och butiker där olagliga djurprodukter säljs stängs
  • Inga medborgare, särskilt statliga tjänstemän, får olagligt jaga, handla med, döda, äga, konsumera eller annonsera skyddade djurliv eller olagliga djurprodukter
  • Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling kommer att samarbeta med relevanta myndigheter för att övervaka djurliv i fångenskap, inklusive genom att säkerställa att djurlivet är lagligt anskaffat och att en minimihygienisk standard uppfylls
  • En databas över odlingar och anläggningar kommer att upprättas
  • Ministeriet för allmän säkerhet kommer att stärka brottsbekämpning, särskilt mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
  • Ministeriet kommer att samarbeta med relevanta myndigheter för att övervaka olaglig handel med vilda djur
  • Försvarsministeriet kommer att stärka tullen och gränskontrollen

Läs mer hos Viet Nam News.

💙 STÖTTA WARP NEWS – BLI MEDLEM IDAG

När du blir medlem får du full tillgång till alla våra artiklar och stöttar Warp News arbete med att sprida faktabaserad optimism över hela världen.

Du har loggat in på Warp News
Bra! Gör klart resten av processen för full tillgång till Warp News
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Ditt konto är aktivt och du har full tillgång till allt innehåll.
Ditt konto är uppdaterat.
Uppdateringen misslyckades.